Artykuły

Wybory w nowych sołectwach

sesja 001Dobiega końca procedura tworzenia nowych sołectw w gminie Płużnica. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, w dniu 28 września 2011 r. Rada Gminy w Płużnicy podjęła uchwały dotyczące utworzenia sołectw Goryń, Działowo, Mgowo i Orłowo. Kolejnym etapem było podjęcie 29 grudnia 2011 r. przez radnych gminy uchwał w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich.

.

- Do tej pory mieliśmy w gminie Płużnica 15 sołectw na 20 wsi. Przykładowo miejscowość Mgowo licząca 540 mieszkańców była częścią sołectwa Bągart. W miejscowości Bągart mieszkają 53 osoby, więc wsie te mają zupełnie inne problemy i potrzeby. Uważam, iż powołanie nowych sołectw ułatwi współpracę władz gminy z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Ponadto przy jednoczesnym wprowadzeniu funduszu sołeckiego, osoby z Gorynia, Działowa, Mgowa i Orłowa w większym stopniu staną się gospodarzami swoich wsi – wyjaśnia wójt Marcin Skonieczka.

Zebrania wyborcze odbędą się w drugiej połowie stycznia. Sołtysi oraz członkowie rad sołeckich wybierani będą w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Zgodnie z przejętym harmonogramem 17 stycznia 2012 wybory przeprowadzone zostaną w Działowie, dzień później w Goryniu, a 19 stycznia 2012 roku w Mgowie. Mieszkańcy Orłowa sołtysa oraz członków rady sołeckiej wyłonią 26 stycznia 2012 roku. Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 18:00.

Redakcja